Examples — Pakietomat

Examples tagged Pakietomat

Show all Examples

flowfram -- pakietomat.wordpress.com
flowfram -- pakietomat.wordpress.com
Pakiet flowfram umożliwia definiowanie dowolnych ramek tekstowych w których tekst przepływa pomiędzy nimi zgodnie z kolejnością ich definicji. Bardzo łatwe staje się definiowanie kolumn wielołamowych ale także takich z niestandardowym położeniem pól tekstowych występujących w plakatach lub czasopismach. Dzięki pakietowi flowfram system LaTeX może z powodzeniem zastępować programy komercyjne takie jak InDesign w tworzeniu graficznie zaawansowanych dokumentów.
pakietomat.wordpress.com (Bartosz Marciniak)
SIunits -- pakietomat.wordpress.com
SIunits -- pakietomat.wordpress.com
Pakiet SIunits bardzo ładnie definiuje wszystkie powszechnie używane jednostki tak z układu SI jak i z poza niego, oraz pozwala na definiowanie swoich własnych.
pakietomat.wordpress.com
slashbox -- pakietomat.wordpress.com
slashbox -- pakietomat.wordpress.com
Zadanie pakietu slashbox jest bardzo proste – umożliwia on wykorzystanie w tabeli ukośnej kreski dzielącej komórkę.
pakietomat.wordpress.com
booktabs -- pakietomat.wordpress.com
booktabs -- pakietomat.wordpress.com
Pakiet booktabs przyda ci się do tworzenia estetycznych tabel. Tabele stworzone przy pomocy booktabs cechują się różną grubością użytych w obramowaniu kresek (górna i dolna są grubsze od tych użytych w środku) oraz tym, że są wyraźniejsze (dzięki odstępowi treści od obramowania, którym można łatwo manipulować).
pakietomat.wordpress.com
qobitree -- pakietomat.wordpress.com
qobitree -- pakietomat.wordpress.com
Pakiet umożliwia robienie prostych grafów. Jest prosty i efektowny w działaniu. Kolejne polecenia \leaf umieszczają na stosie swoje parametry, a polecenia \branch zdejmują ze stosu wskazaną pierwszym argumentem liczbę obiektów i łączą je ukośnymi liniami; graf jest budowany w odwrotnej kolejności.
pakietomat.wordpress.com
abbrevs -- pakietomat.wordpress.com
abbrevs -- pakietomat.wordpress.com
Pakiet abbrevs umożliwia tworzenie wygodnych skrótów dla często powtarzających się w tekście fragmentów, takich jak np. tytuły czy nazwiska.
pakietomat.wordpress.com
rotating -- pakietomat.wordpress.com
rotating -- pakietomat.wordpress.com
Pakiet rotating umożliwia dowolny obrót różnych obiektów w dokumencie: tekstu, tabel i obrazów. Czytaj więcej na: http://pakietomat.wordpress.com/
pakietomat.wordpress.com
ellipsis -- pakietomat.wordpress.com
ellipsis -- pakietomat.wordpress.com
Pakiet modyfikuje polecenie \dots, ulepszając nieco jego działanie. Użycie pakietu ellipsis sprawia, że odstępy pomiędzy kropkami w wielokropku oraz odstęp samego wielokropka od otaczających go słów są lepiej ustalane. Czytaj więcej na: http://pakietomat.wordpress.com/2014/06/07/ellipsis/
pakietomat.wordpress.com
multicol --- pakietomat.wordpress.com
multicol --- pakietomat.wordpress.com
Pakiet multicol pozwala na skład tekstu w wielu kolumnach. W ramach jednego dokumentu możemy fragmenty tekstu składać w różnych konfiguracjach składu wielokolumnowego (np. jeden fragment w jednej kolumnie a drugi w dwóch). Czytaj więcej na: pakietomat.wordpress.com
pakietomat.wordpress.com

Related Tags

NewsletterTablesCharts