Lá cờ Việt Nam

Author
Nguyen Thai Son
View Count
4295
License
Other (as stated in the work)
Abstract
Code vẽ lá cờ Việt Nam dành cho SV ngành Toán ĐHSP để dạy lại cho học sinh cách vẽ lá cờ này.
Lá cờ Việt Nam