Gallery — Polish

Gallery Items tagged Polish

Show all Gallery Items

Praca dyplomowa Politechnika Śląska AEI szablon
Praca dyplomowa Politechnika Śląska AEI szablon
Szablon pracy dyplomowej - wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. (Thesis template for the Silesian University of Technology)
Monika Nasuta
Szablon pracy zaliczeniowej z epistemologii 15/16
Szablon pracy zaliczeniowej z epistemologii 15/16
Szablon pracy zaliczeniowej z epistemologii (Kognitywistyka, IP UAM).
Pawel Lupkowski
Wzór pracy dyplomowej SGH
Wzór pracy dyplomowej SGH
This document is a template for thesis that provides formatting that is in line with the requirements of SGH Warsaw School of Economics style guide.
Bogumił Kamiński and Michał Jakubczyk
Zastosowanie modelu macierzy przepływu błędów  w sterowaniu jakością wyrobów w zakładzie produkcyjnym
Zastosowanie modelu macierzy przepływu błędów w sterowaniu jakością wyrobów w zakładzie produkcyjnym
Każde przedsiębiorstwo musi dostarczać produktów o wysokim poziomie jakości, aby kupujący był zainteresowany danym wyrobem. Wydaje się oczywistym, że oczekiwania oraz zadowolenie nabywcy są w takiej sytuacji najbardziej istotne. Należy wobec tego przełożyć oczekiwania nabywcy na parametry projektowanego wyrobu. Zatem istnieje konieczność aktywnego oddziaływania na jakość i wymaga ona rozwiązania problemu z obszaru sterowania jakością w przedsiębiorstwie. Sterowanie jakością obejmuje monitorowanie procesów (działań) oraz eliminowanie przyczyn błędów na wszystkich etapach cyklu życia produktu. W opracowaniu zaproponowano opis przepływu błędów w procesach cyklu życia produktu za pomocą modelu macierzy. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawiono rozwiązanie pozwalające przekształcić proces reklamacyjny w narzędzie doskonalenia. W artykule dokonano charakterystyki pojęcia błędu występującego w poszczególnych etapach cyklu życia produktu jako odchyleń od wymagań jakościowych. Wyznaczono również parametry odporności wyrobu na zakłócenia. Problem przedstawiony w artykule jest spotykany w zagadnieniach z obszaru sterowania jakością. W artykule zwrócono również uwagę na korzyści ekonomiczne wynikające ze sterowania produkcją przy zastosowania proponowanego modelu przepływu błędów. Badania przeprowadzono z użyciem pakietu R.
AngelinaRajdaTasior
aik-praca
aik-praca
Prosta praca naukowa
Robert Janusz
Sprawozdanie - Pracownia Projektowa
Sprawozdanie - Pracownia Projektowa
Mieliśmy do rozwiązania problem, który polegał na tym, że po otrzymaniu sygnału z anten sieci komórkowej musieliśmy zlokalizować dany telefon w budynku wydziału MiNI. Do określenia były współrzędne x, y oraz piętro w budynku. Projekt ten wykonywaliśmy w ośmioosobowej grupie. Co tydzień spotykaliśmy się na zajęciach, gdzie omawialiśmy postępy w zadaniu i stawialiśmy sobie nowe cele, zadania, a także rozpatrywaliśmy potencjalne problemy. Stworzyliśmy także grupę dyskusyjną, gdzie omawialiśmy rezultaty działań i zawieraliśmy istotne spostrzeżenia nt. projektu. Powstała również wspólna przestrzeń dyskowa, gdzie udostępnialiśmy sobie nawzajem różne dane, skrypty, wyniki, informacje, dokumenty, poradniki, wykresy i statystyki.
KorwinKrul
Lifting The Exponent Lemma
Lifting The Exponent Lemma
Lifting The Exponent Lemma
Jan Kociniak

Related Tags

Formal LetterHomework AssignmentInternational LanguagesMathUniversityRésumé / CVGetting StartedProject / Lab ReportThesisXeLaTeXPolitechnika Śląska (Silesian University of Technology)SGH Warsaw School of EconomicsWarsaw University of TechnologyPoznán University of Economics and BusinessUniwersytet PedagogicznyJagiellonian UniversityPoznan University of Technology